درباره ما

سوالات شما

دریافت مشاوره رایگان از سایه روشن

در صورتی که قصد دریافت ویزای کشورهای معتبر دنیا، اخذ اقامت را دارید و به راهنمایی و مشاوره مهاجرت و مشاوره ویزا بصورت تخصصی نیاز دارید مشاوران متخصص تیم سایه روشن آماده هستند تا تجربه و دانش خود را در اختیار شما قرار دهند، کافی است وقت مشاوره مهاجرت رزرو نمایید. در جلسه مشاوره مهاجرت که بر اساس روز و زمان مناسب شما برگزار میشود، شرایط، موقعیت و مسیر پیش روی شما به دقت بررسی و امکان سنجی می شود و مسیر اجرایی برای شما طراحی می گردد. در پایان جلسه تصویر روشنی از مسیر پیش روی شما برای دریافت ویزا ارائه خواهد شد.    خدماتی که سایه سیر روشن ارائه می دهد

    پوشش کامل نیازهای شما برای دریافت ویزای کشورهای معتبر دنیا

    در صورتی که قصد دریافت ویزای کشورهای معتبر دنیا، اخذ اقامت را دارید و به راهنمایی و مشاوره مهاجرت و مشاوره ویزا بصورت تخصصی نیاز دارید مشاوران متخصص تیم سایه روشن آماده هستند تا تجربه و دانش خود را در اختیار شما قرار دهند، کافی است وقت مشاوره مهاجرت رزرو نمایید.
    در جلسه مشاوره مهاجرت که بر اساس روز و زمان مناسب شما برگزار میشود، شرایط، موقعیت و مسیر پیش روی شما به دقت بررسی و امکان سنجی می شود و مسیر اجرایی برای شما طراحی می گردد. در پایان جلسه تصویر روشنی از مسیر پیش روی شما برای دریافت ویزا ارائه خواهد شد.